Næssundfærgen
 

Lidt Om Færgen

De tidligste fortegnelser vedrørende overgangen ved Næsund er ca 530 år gamle, da det “i Ørum Lens Jordebog 1585 siges Færgemanden ved Næssund i Heltborg sogn, Mogens Olufsen, at svare 14 Td. Byg i Afgift”.

Desværre er det begrænset med fotografier fra den tid, så det ældste billede er fra ca. 1919:

Næssund anno 1919

Næssund anno 1919

.

I 1938 var færgen blevet motoriseret:

næssund 1938

Næssund 1938

.

Vinteren 1979 var meget kold, hvilket medførte at sejlrenden frøs til. Den lille færge, der blev udskiftet året efter, kunne ikke komme igennem, men med vestjysk kreativitet fik man løst det problem:

Alternativ isbryder 1979

Alternativ isbryder 1979

.

I 1980 overgik færgen “Legind Bjerge” fra Sallingsund til Næssund, hvor den i juni blev omdøbt til “Næssund”:

Næssund 2014

Næssund 2014